Friday, April 4, 2008

Winnaar "Schrijf je een Verblijf"


Eén van de initiatieven ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de PEN-Schrijversflat was het uitschrijven van een nationale wedstrijd. Daarmee wilde PEN Vlaanderen aanstormend literair talent de kans geven om, net als zoveel buitenlandse auteurs dat tot dusver deden, in de flat te verblijven en te werken. De jury van de jubileumwedstrijd bestond uit Joris Gerits, Leen van Dijck en Kurt Van Eeghem. Hun oordeel was unaniem: winnaar werd Wouter De Broeck (°1972, Duffel) met “Loze woorden schreeuwen om daken”, een kortverhaal over een Soedanees erkend vluchteling. Wouter De Broeck studeerde Germaanse taal- en letterkunde, en daarna Portugees taal- en letterkunde aan de universiteit van Porto. Hij is freelance journalist en copywriter voor o.m. De Tijd, Trend en Woestijnvis. In april wil hij zijn prijs, een verblijf van twee weken in de PEN-Schrijversflat, gebruiken om zijn literaire ambities waar te maken.

No comments: