Tuesday, July 1, 2008

Jacqueline Osherow

De Amerikaanse dichteres Jacqueline Osherow neemt haar intrek in de PEN-Schrijversflat. Zij wil van haar verblijf gebruik maken het Jiddisch als levende taal te verwerken in haar poëzie. PEN zal haar daartoe in contact brengen met de Joodse gemeenschap in Antwerpen.
Jacqueline Osherow is geboren in Philadelphia in 1956 en publiceerde tot dusver vijf dichtbundels: “Looking for Angels in New York”en “Conversations with Survivors”  (1988 en 1993, University of Georgia Press), “With a Moon in Transi”  en “Dead Men’s Praise”  (1996 en 1999, Grove Press), en “The Hoopoe’s Crown” (2005, BOA Editions). Werk van haar werd opgenomen in diverse publicaties en anthologieën, o.m.  in “Twentieth Century American Poetry” (McGraw Hill, 2004), “Inventions of Farewell: A Book of Elegies” (Norton, 2001), “The Penguin Book of the Sonnet” (Penguin, 2001), “The Norton Anthology of Jewish-American Literature” (Norton, 2000) en “Best American Poetry (1995 and 1998). Zij werd herhaaldelijk bekroond door de Poetry Society of America.
Jacqueline Osherow leeft in Salt Lake City en doceert Engels en creatief schrijven aan de Universiteit van Utah

No comments: