Friday, August 1, 2008

Vooraanstaande stem uit de Maghreb

Tijdens de maand augustus neemt de Algerijnse auteur Mohammed Magani zijn intrek in de Schrijversflat van PEN Vlaanderen. Hij is romancier en essayist en lesgever aan de universiteit van Algiers. Hij publiceerde zowel in eigen land als in Engeland en Frankrijk en zijn werk is vertaald in het Duits , Engels en Italiaans. Het tijdschrift Vanity Fair noemde hem onlangs "één van de meest vooraanstaande stemmen uit de Maghreb".

Mohamed Magani (°El Attaf, 1948) studeerde aan de universiteiten van Algiers en Londen en won in 1983 met zijn roman “La Faille du Ciel” de Grand Prix Littéraire de la Ville d'Alger. Later verschenen o.m. “Un temps berlinois” (2001), “Le refuge des ruines” (2002), “Une Guerre se meurt” (2004), en “Scène de pêche en Algérie” (2006). In een regio waar dat lang niet evident is, werpt Mohammed Magani zich op als een voorvechter van het vrije woord. Toen zes jaar geleden de aardbeving die Algiers en omgeving trof ook zijn huis verwoestte, maakte dat zijn toch al zo moeilijke werkomstandigheden helemaal onmogelijk. PEN Vlaanderen verleende hem toen onderdak. Sindsdien heeft Mohammed Magani met de steun van Unesco en PEN International een Algerijnse afdeling van PEN opgericht. Binnen PEN International is hij verbindingsofficier voor Afrika en het Midden-Oosten. Verder is hij erg betrokken bij alfabetiseringsprojecten, waarvan hij in eigen land dagelijks het belang vaststelt. Van zijn verblijf in de PEN-Schrijversflat wil Mohammed Magani gebruik maken om te werken aan een nieuwe roman.    

No comments: