Sunday, October 26, 2008

Japanse portretteert haar grootvader


Mariko Nagai is geboren in Tokyo, maar heeft zowel in Europa als in Amerika geleefd. Eind oktober en begin november komt zij in de PEN-Schrijversflat werken aan een literair portret van haar grootvader. “Imaginary Death” (Ingebeelde dood) is de titel van een verzameling prozagedichten, bestaande uit dromen, herinneringen en geschiedenis, waarmee zij het beeld wil oproepen van deze man, die tijdens WO II stierf in Nieuw-Guinea. “Ik heb hem nooit gekend,” zegt zij. “Maar zijn aanvankelijk heel gewone, maar korte leven is bepaald geworden door de kracht van de geschiedenis en het lot van een natie, tot het niet langer te onderscheiden viel van dat van de anderen die door hetzelfde lot werden getroffen.”
Mariko Nagai is dichteres en auteur van kortverhalen en ook vertaalster. Zij haalde een Meestergraad in de Creatief Schrijven, toegespitst op poëzie, aan de Universiteit van New York, waar zij een Erich Maria Remarque Fellow was. In haar studies en werk werd ze gesteund door diverse kunststichtingen en schrijversinitiatieven, zoals UNESCO, de Civitella Ranieri, de Ledig-Rowohlt Stichting, en Hawthornden. Ze won tweemaal de prestigieuze Pushcart Award, een keer met haar poëzie en een tweede keer met haar kortverhalen. Haar literair werk werd o.m. gepubliceerd in The Gettysburg Review, New Letters, en Prairie Schooner. Mariko Nagai vertaalt ook moderne en hedendaagse Japanse poëzie en fictie in het Engels. Zij staat aan het hoofd van de Schrijfprogramma’s van de Temple University Japan Campus, waar zij zelf creatief schrijven doceert.

No comments: