Thursday, June 18, 2009

Zonder Haat Straat, Salt Lake City


Een verblijf in de Schrijversflat van PEN Vlaanderen kan opmerkelijke gevolgen hebben. De Joods-Amerikaanse Jacqueline Osherow, die daar verbleef ten einde het Yiddish van haar voorvaderen te kunnen verwerken in haar poëzie, raakte helemaal in de ban van de “Zonder Haat Straat”-affiches die menig Antwerps huis sieren. De oproep tot verdraagzaamheid trof haar zozeer dat ze bij haar terugkeer een exemplaar mee naar huis nam. Daar besloot haar 15-jarige dochter Molly prompt de slogan uit te hangen. Sindsdien is er ook in Salt Lake City, waar Jacqueline Osherow woont en doceert aan de universiteit, een aanzet tot een Zonder Haat Straat.

No comments: