Sunday, January 25, 2009

Igor Stiks ontmoet zijn lezers

Er moesten stoelen worden bijgezet in De Groene Waterman voor de ontmoeting tussen Igor Stiks en zijn lezers. In een gesprek met Balkankenner Sven Peeters praatte de in Sarajevo geboren auteur over zijn vertrek uit die stad na de eerste dagen van de oorlog, de plaatsen die een inspiratiebron zijn geweest voor "De Stoel van Elijah", multiculturalisme en de toekomst van Europa. "Laten we hopen dat het nationalisme of het fundamentalisme geen kans krijgen." Aansluitend beantwoordde Igor Stiks vragen van de aanwezigen en signeerde hij zijn boek. Wie er niet bij was, heeft een bijzonder interessante ontmoeting gemist: daar waren alle aanwezigen het roerend over eens.
Een korte neerslag van het gesprek en een bijdrage van Igor Stiks over censuur, verschijnen in de eerstvolgende editie van de PEN-Tijdingen. De auteur zelf, die vanaf april meewerkt aan een vijfjarig onderzoek rond burgerschap aan de Universiteit van Edinburgh, liet al verstaan dat hij graag naar België wil terugkeren. Wordt dus vervolgd...

No comments: